Program

SZKOLENIA Z RATOWNICTWA WODNEGO

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym

- Szkolenie wstępne

-Szkolenie Ratowników Wodnych

-Szkolenie Instruktorów Ratownictwa Wodnego

SZKOLENIA NURKOWE

Zgodnie ze standardami międzynarodowej organizacji nurkowej PADI: Professional Association of Diving Instructors

- OWD ,nurek stopnia podstawowego

- AOWD,nurek stopnia zaawansowanego

- DIVEMASTER,nurek stopnia mistrzowskiego

SZKOLENIA MOTOROWODNE

Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra  Sportu i Turystyki  z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

- Sternik Motorowodny

- Motorowodny Sternik Morski